Fernandoudvalg

Ved Fernandoafslutningen kåres årets spillere.

Afslutningen vil typisk finde sted i uge 15 (april).

Stedet hvor afslutningen afholdes kan være forskelligt, fra år til år. Oplyses når invitationen sendes ud.

Det er altid U10 som står for arrangementet.